Informace pro pacienty Tisk

ÚBLG nabízí všeobecné genetické poradenství, specializované genetické poradenství pro cystickou fibrózu a specializované genetické poradenství pro reprodukční genetiku.


Charakteristika a zaměření pracoviště

Pracoviště se zaměřuje zejména na tyto okruhy onemocnění: hereditární onkologická onemocnění, neurogenetika - zejména pak svalová onemocnění, ataxie, problematika mentální retardace a autismu, syndromy chromozomální instability, mikrodeleční syndromy v neurologii a kardiologii, familiární i syndromologické poruchy růstu, genodermatosy, poruchy sluchu, vzácná nádorová onemocnění.

 • Diagnostika genetických chorob
 • Dysmorfologie
 • Genetická prevence

 

Genetická ambulance - přijímá:

I. Pacienty, v jejichž rodině

 • se vyskytlo dědičné onemocnění nebo vrozená vada
 • jeden či oba partneři trpí dědičným či jiným chronickým onemocněním
 • se narodilo postižené dítě
 • se vyskytl nebo plánuje příbuzenský sňatek
 • se vyskytly 2 a více spontánních potratů nebo sterilita
 • jeden nebo oba partneři byli vystaveni mutagenním vlivům (ionizační záření, chemikálie, drogy - př. cytostatika)
 • jeden nebo oba partneři byli léčeni pro maligní onemocnění
 • v návaznosti na pozitivní novorozenecký screening

 

II. Těhotné ženy, které

 • byly vystavené ionizačnímu záření (RTG, CT)
 • užívaly léky s mutagenním či teratogenním účinkem
 • prodělaly akutní horečnaté onemocnění v prvních 3 měsících těhotenství
 • jejichž výsledky ultrazvukového nebo biochemického screeningu jsou abnormální
 • jejichž věk je nad 35 let nebo věk partnera je nad 45 let

 

Specializované genetické poradenství pro cystickou fibrózu

 • Molekulárně genetická diagnostika - prenatální a postnatální všech rodin s rizikem cystické fibrózy.
 • Odhaluje nové mutace CFTR genu u typických i atypických forem cystické fibrózy (CF).
 • Zajišťuje časnou prevenci cystické fibrózy vyšetřením mutací CFTR genu u partnerů s poruchami reprodukce, u dětí a dospělých s chronickými onemocněními respiračního a gastrointestinálního traktu, u pacientů s nádory žaludku, duodena a pankreatu.

 

Specializované genetické poradenství pro reprodukční genetiku

 • Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky ve spolupráci s Gynekologicko - porodnickou klinikou 2.LF UK a FN Motol.
 • Služby specializovaného genetického poradenství.
 • Zajištění dalších genetických vyšetření - klinické cytogenetiky a molekulární diagnostiky ve spolupráci s laboratoří klinické cytogenetiky a molekulárně genetickou laboratoří celostátního CF Centra ÚBLG.
 • Rozvíjí metody nezbytné ke klinickému využití preimplantační genetické diagnostiky.

 

V rámci dalšího genetického poradenství

 • Zajišťuje detekci genetické dispozice k tromboembolickým stavům vyšetřením mutací faktoru II. (20210 A/G) a faktoru V. - Leiden u rodin a poruchami reprodukce, opakovanými spontánními potraty, trombózami kardiovaskulárního systému k prevenci závažných, život ohrožujících cévních příhod CNS a kardiovaskulárního systému. Současně vyšetřujeme polymorfismus 677 C-T metyltetrahydrofolátreduktázového (MTHFR) genu.
 • Rozvíjí metody molekulární diagnostiky nejčastějších aneuploidií chromosomů 13, 18, 21, X a Y z mikrokvant buněk pro rychlou prenatální a postnatální diagnostiku těchto aneuploidií a pro rozvoj preimplantační diagnostiky a prevence ve spolupráci s Centrem reprodukční genetiky a medicínyObjednávání pacientů na genetické vyšetření:
Pondělí-pátek: 7:00 - 8:30, 14:00 - 15:15
Telefon: 224 433 564 nebo 224 433 567

Objednávání párů s poruchami plodnosti, dárců reprodukčních buněk a k vyšetření spermiogramu:
Telefon: 224 433 578

 • Na výsledky vyšetření lékařům volat v pondělí až pátek v čase 14:00 -16:00
 • V případě jiného dotazu než objednání volejte na tel. číslo 224 433 567

Příjem pacientů - hlášení u sester:
Formánková Lenka (+420) 224 433 564 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Valentová Alena
(+420) 224 433 564 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Kovárníková Alena (+420) 224 433 564 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Konzultace a telefonické hlášení výsledků PONDĚLÍ - PÁTEK 14:00 -16:00:
MUDr. Malíková Marcela (+420) 224 433 550 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Doc. MUDr. Maříková Taťána , CSc. (+420) 224 435 990 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
MUDr. Pourová Radka
(+420) 224 433 525 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
MUDr. Puchmajerová Alena (+420) 224 433 538 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
MUDr. Simandlová Martina (+420) 224 433 536 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
MUDr. Tesner Pavel
(+420) 224 433 530 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
MUDr. Vejvalková Šárka (+420) 224 433 526 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
MUDr. Vlčková Markéta (+420) 224 433 544 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
MUDr. Žmolíková Michaela (+420) 224 433 586 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Vedoucí oddělení klinické genetiky:
Prim. MUDr. Havlovicová Markéta (+420) 224 433 552
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Aktualizováno ( Středa, 02 Duben 2014 10:53 )